English   Български

Позвънете ни!

+359 882 837 969

Работно време

Пон-Пет 09:00 - 17:30

Поликарбонатът се класифицира като член на категория полиестери. Материалът притежава висока якост на удар, отлична прозрачност и много добра дименсионална стабилност. Поликарбонатът е химически устойчив на слаби киселини, етанол и масла, но същевременно има ниска резистентност към основи, метанол или ароматни въглеводороди. Поликарбонатните плоскости, които предлагаме, могат да бъдат лепени или заварявани, като материалът с оранжев цвят се използва за предпазване от ултравиолетови лъчи. Плоскостите са подходящи и за горещо формоване. Освен гореизброените варианти, предлагаме и поликарбонат с твърдо покритие, който е устойчив на органични разтворители като ацетон, естер и халогени.
 

Тип материал: прозрачен Поликарбонат
Метод на изпитание Мерна единица
Електрически
Повърхностно съпротивление ASTM D-257 DIN 53482 Ω 10⁶-10⁷
Електростатично разреждане MIL B-81705B sec. less than 0,1
Диелектрична константа ASTM D-150 DIN 53483 3
Физически
Относително тегло ASTM D-792 DIN 53479 1,20
Водопоглъщаемост ASTM D-570 DIN 53495 % 0,3
Твърдост (Pencil hardness) JIS K 5400 H
Якост на свръзката с покриващия слой JIS D 0202 100/100
Оптични
Пропускливост ASTM D-1003 % 78
Мътност ASTM D-1003 % 2-4
Индекс на пречупване ASTM D-542 1,58
Различимост на образа JIS K 7105 % 87
Механични
Якост на опън ASTM D-638 DIN 53455 N/mm2 64,7
Якост на опън до скъсване ASTM D-638 DIN 53455 % 100
Якост на огъване ASTM D-790 DIN 53452 N/mm2 93,2
Модул на еластичност ASTM D-638 DIN 53487 N/mm2 2200
Модул на огъване ASTM D-790 N/mm2 2600
Съпротивление на натиск ASTM D-695 N/mm2 85,3
Ударна якост JIS K 7110 kJ/m2 83,4
Tвърдост при удар ASTM D-256 J/m2 847
Топлинни
Температура на огъване ASTM D-648 ⁰C 135
Коефициент на линейно разширение ASTM D-696 I/⁰C 7×10-5
Коефициент на топлопроводимост ASTM C-177 W/mK 0,20
Специфичен топлинен капацитет ASTM C-177 kJ/kgK 1,26
Свиваемост JIS K 6745 %
Възпламенимост UL-94 V-03), HB
Самогасящ

Свържете се с нас за повече информация